วิธีใช้โปรแกรม Unhidden



สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำการใช้โปรแกรม  Unhidden เป็นโปรแกรมที่เอาไว้แก้ไขไว้รัสซ่อนไฟล์ หรือไวรัสสร้าง Shot cut 
ในแฟลชไดร หรือในคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะครับ